Meniu

Tarptautiniai projektai

Per 15 veiklos metų įgijome daug patikimų partnerių įvairiose užsienio šalyse, todėl tarptautinio bendradarbiavo srityje keliame tikslus  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. Stiprinti užmegztą inovacijų sistemos dalyvių tarptautinį bendradarbiavimą, įgyvendinant tarptautinius projektus. Tęsti inovacijų sistemos dalyvių tarptautinį bendradarbiavimą bei pritraukti užsienio investuotojus. Taip pat padedam įsikurti mūsų valdomose teritorijose, o jau įsikūrusioms įmonėms surandame tarptautinius partnerius.