Meniu

Apie mus

Viešoji įstaiga Šiaurės miestelio technologijų parkas (toliau ŠMTP) buvo įsteigtas 2002 metais LR Ūkio ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva. Naujai įkurta organizacija buvo įkurdinta dviejuose istoriniuose pastatuose su kilnia misija ir ambicingais tikslais – suburti žinioms, mokslui ir inovacijoms imlias įmones.

Per pastaruosius 15 metų ŠMTP skatino ir skatina įmonių inovacinį proveržį sudarydamas sąlygas konsultuotis teisės, finansų, vadybos, pardavimų, rinkodaros ir kitais smulkiam ir vidutiniam verslui naudingais klausimais. Taip pat, vykdomi įvairūs verslo paramos, aplinkosaugos, parko plėtros ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimo projektai. ŠMTP dalyvauja daugelyje verslumą skatinančių projektų, kurių buvę žymiausi: televizijos projektai „Lietuva gali“, „Vertas milijono“, inovacijas skatinantys projektai „Technostartas“, „Inoveksas“, kurių vykdymo metu buvo atrinktos inovatyvios įdėjos, sėkmingai sukurtos ir įsteigtos įmonės, naujos darbo vietos.

ŠMTP valdomuose pastatuose ypatingas dėmesys visada buvo skiriamas besikuriančioms įmonėms ir bendruomeniškumo skatinimui, vyksta gausybė nemokamų renginių, seminarų, mokymų bendruomenės nariams.

Šiuo metu ŠMTP vysto ambicingą projektą – Vilniaus miesto inovacijų pramonės parką.

 

Misija

Vizija

Tapti lyderiaujančiu inovatyvių zonų ir inovacijos sistemos objektų vystytoju bei traukos centru besikuriančioms jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms kurtis ir plėstis, teikiant profesionalias ir kokybiškas inovacijų paramos (pridėtinę vertę didinančias) paslaugas ir konsultacijas.

Misija

Užtikrinti aukštos pridėtinės vertės kūrimo paslaugų teikimą per mokslo ir verslo bendradarbiavimą, vykdant bendras MTEP ir inovacijų veiklas.

Vizija

Tapti lyderiaujančiu inovatyvių zonų ir inovacijos sistemos objektų vystytoju bei traukos centru besikuriančioms jaunoms, žinioms ir mokslui imlioms įmonėms kurtis ir plėstis, teikiant profesionalias ir kokybiškas inovacijų paramos (pridėtinę vertę didinančias) paslaugas ir konsultacijas.

Darbuotojai

dr. Gediminas Pauliukevičius
Direktorius, ekspertas
Monika Pilelė
Projektų vadovė
Gintarė Agintienė
Projektų vadovė
Simona Astrauskaitė
Projektų vadovė
Jurga Buzytė
Komunikacijos koordinatorė
Monika Palionytė
Komunikacijos specialistė
Jolanta Gaidulionė (vaiko priežiūros atostogose)
Projektų grupės vadovė, konsultantė
Gintarė Pauliuščenkaitė (vaiko priežiūros atostogose)
Projektų vadovė, inovacijų vadybininkė
Danguolė Boguševičienė
Projekto vadovė (Biuro ECO konsultantas)
Joana Ščerbinkinaitė
Projekto vadovo asistentė
Mindaugas Zajankauskas
Teisininkas
Gubartas Slavinskas
Administratorius
Romanas Ramanauskas
Konsultantas
Linas Eriksonas
Metodologijos ekspertas
Vaidotas Navikas
Konsultantas
Andrej Boguševič
Konsultantas
Mantas Jonauskis
Technologijų agentas
Deividas Vijeikis
Technologijų agentas

Bendruomenė

Veiklos sritis
Visos
Visos
Technologijų parkas
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Transportas, logistika ir informacinių ryšių technologijos
Energetika ir tvari aplinka
Tapk Nariu