Meniu
2018-12-07 / Projektai

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“

Projekto pavadinimas

Innovative Project Solutions Tournament „Business LAB“

Projekto Nr.

Projekto Nr. ENI-LLB-1-169. Pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, „Užimtumo skatinimas per verslumą ir inovacijas“ prioritetą.

Projekto vykdytojas

VšĮ Šiaurės miestelio technologjų parkas

Projekto partneriai

  • Vilnius Gedimino technikos Universitetas, Vilnius
  • Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas, Grodnas
  • Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas
  • Polocko Valstybinio Universiteto mokslo ir technologijų parkas, Polockas

Apie projektą

Drauge su partneriais iš Lietuvos (Vilnius Gedimino technikos Universitetas, Vilnius) ir Baltarusijos (Yanka Kupala Valstybinis Grodno Universitetas, Jaunimo verslumo paramos ir plėtros centras, Minskas, Polocko Valstybinio Universiteto mokslo ir technologijų parkas) įgyvendinamo projekto tikslas – skatinti jaunimo verslumą, sukuriant palankią sistemą rastis ir augti verslo idėjoms, diegiant alternatyvų jaunimo verslumo ir savarankiško įsidarbinimo gebėjimų ugdymo metodą. Plačią jaunimo auditoriją (660 asmenų, dalyvaujančių praktinėse verslumo ugdymo veiklose) apimsiantis tarptautinis projektas prisidės prie jaunimo nedarbo mažinimo projekto regionuose.

Numatoma, kad projekto įgyvendinimo laikotarpiu  bus sukurta ir įdiegta metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business LAB“, vyks jaunimo verslumo mokymai, bus surengtas 2 etapų inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“, organizuojamos praktinės sukurtos metodikos ir metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

Projekto tikslinė grupė:

15-29 m. jaunimas.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Sukuriama ir diegiama metodologija, mokymų ir konsultavimo programa – „Business LAB“;
  • Jaunimo verslumo mokymai;
  • Inovatyvių idėjų turnyras „Business LAB“ (2 etapai);
  • Orgazinuojamos praktinės medodikos konferencijos „Business LAB“ metodologijos „perėmimo“ konferencijos.

Siektini rezultatai:

Projekto dalyvių – jaunimo (660 asm.) praktinis verslumo ugdymas.

Kontaktai:

Gintarė Agintienė, projektų vadovė

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5407

El. paštas: gintare.agintiene@smtp.lt