Meniu
2019-11-04 / Projektai

Move it forward+

Projekto pavadinimas: „Move it forward+“

Projekto Nr.

Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ programą, „Strateginės partnerystės“ veiksmą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

Projekto vykdytojas:

Ne pelno siekianti organizacija Women in Digital Empowerment (WIDE), Liuksemburgas.

Projekto partneriai

 • VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas (ŠMTP), Lietuva,
 • Ne pelno siekianti organizacija Professional Foundation (ProF), Rumunija,
 • Ne pelno siekianti organizacija Centre of Technical Culture Rijeka (CTC Rijeka), Kroatija,
 • Asociacija Led By Her, Prancūzija,
 • Skaitmeninės lyderystės institutas Digital Leadership Institute (DLI), Belgija.

Remiantis Europos komisijos duomenimis, moterų verslumo potencialas, indėlis ir kūrybiškumas vis dar nepakankamai išnaudojamas, siekiant paskatinti ekonomikos augimą, o „Global Entrepreneurship Monitoring“ ataskaita rodo, kad moterų verslininkių dalis yra beveik du kartus mažesnė nei vyrų (5,9 proc. moterų, 12,5 proc. vyrų). Siekdamas paskatinti moterų skaitmeninį verslumą Lietuvoje, prisidėti prie moterų inovatyvių idėjų įgyvendinimo, Šiaurės miestelio technologijų parkas drauge su partneriais iš Belgijos, Prancūzijos, Kroatijos, Rumunijos ir Liuksemburgo įgyvendina Erasmus+ programos „Strateginės partnerystės“ veiksmo lėšomis remiamą projektą „Move it forward+“.

Šios iniciatyvos ištakos – Belgijoje vystytas projektas Move It Forward, kurio tikslas – suteikti moterims galimybę bendradarbiaujant ir drauge mokantis generuoti verslo idėjas ir pradėti jas vystyti.

Pagrindinis „Move It Forward+“ tikslas – praktiniai patirties mainai, siekiant valstybėse partnerėse pagerinti turimus moterų bei merginų skaitmeninio verslumo įgūdžius. Įgyvendinant projektą bus parengta metodologija, teikiamos konsultacijos projekto dalyvėms (ne mažiau nei 200 moterų), pagalba plėtojant ryšius su privačiuoju sektoriumi.

Taip pat numatoma, kad projekto metu bus sukurtas tarptautinis įmonių, prisidedančių prie moterų skaitmeninio verslumo skatinimo, tinklas, bus sukurta verslumo palaikymo ir mentorystės metodologija/programa. Lietuvoje numatomas vienas projekto renginys, vyksiantis 2020 metų rugsėjį.

Projekto veiklos:

 • Sukurta projekto „Move if forward“ platforma, modelis. Šios platformos pagalba sukurtas duomenų modelis, kurio pagalba organizacijos bei individualūs vartotojai galės adaptuoti modelį saviems poreikiams.
 • Sukurtas įmonių tinklas, kurios prisidės prie moterų skaitmeninio verslumo skatinimo.
 • Parengta verslumo palaikymo ir mentorystės metodologija/programa.
 • Socialiniai atsakingų įmonių įtraukimas į programą.
 • Projekto pilotavimas bei nuolatinis vertinimas.
 • Suorganizuoti 6 renginiai.

Siekiami rezultatai: apmokyti 200 merginų, moterų verslumo bei skaitmeninio verslumo įgūdžių.