Meniu
2017-11-20 / Projektai

Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai II ETAPAS

 

 

 

 

 

 

Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-04-V priemonę „Inogeb LT-2”, kurios uždavinys – „pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) srityje“.

Projekto vykdytojas

VšĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas

Projekto vertė

1.885.485,40 Eur.

Finansuoja

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto veiklų trukmė

2013 m. birželio 10 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. (28 mėn.)

Projekto partneriai

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (po UAB „Start Vilnius“ reorganizavimo)

Projekto tikslas

Stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant  pritraukti  užsienio  investuotojus ir didinti šalies aukštųjų technologijų  įmonių konkurencingumą, sukurti palankias sąlygas klasteriams kurti ir mokslo pasiekimams komercializuoti, sukuriant VIZI infrastruktūrą ir komunikacijas.

Nuo 2011 m. Šiaurės miestelio technologijų parko ir Vilniaus miesto savivaldybės įmonės UAB „Start Vilnius“ vystoma teritorija Vismaliukuose (8 km nuo Vilniaus miesto centro) iš Sovietmečiu buvusios karinės bazės netrukus virs modernia investicine inovacijų zona. Šios tikslas – sudaryti sąlygas kurtis ir vystytis aukštos pridėtinės vertės verslams, kurie reikalauja inovatyvių technologinių sprendimų.

Projekto įgyvendinimo eiga

Antruoju investicinės inovacijų zonos vystymo etapu teritorija parengta įmonių kūrimuisi. 2013 m. birželio – 2015 m. rugsėjo mėn. laikotarpiu atlikta detaliojo plano korekcija, geologiniai tyrinėjimai, parengtas inžinerinis topografinis planas, nutiestos gatvės su inžineriniais tinklais (vandentiekiu, fekline ir lietaus kanalizacija, gatvės apšvietimo tinklu, žemos įtampos požeminėm elektros linijom, ryšių linija ir dujotiekiu). 2014 m. liepos – 2015 m. rugsėjo mėn. atliktas teritorijos išvalymas ir aplinkos sutvarkymas, apimantis medžių iškirtimą ir avarinės būklės statinių bei kitų statinių griovimą gatvių raudonose linijose.

Projekto tęstinumas

Vismaliukų investicinės inovacijų zonos vystytojų iniciatyva įsteigti keturi klasteriai: Fotoelektros technologijų klasteris, Organinių junginių technologijos klasteris, Plastikų ir naujų medžiagų klasteris, Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasteris. Klasterių nariai – Lietuvos įmonės, dirbančios aukštųjų ir vidutiniškai aukštųjų technologijų srityje, kurių verslo plėtrai bei mokslo pasiekimams komercializuoti buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

Kontaktai

Gintarė Pauliuščenkaitė, projektų vadovė

Vismaliukų g. 34, LT-10243 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5409, Faks.: +370 5 274 5422

El. paštas: gintare.pauliuscenkaite@smtp.lt