Meniu
2017-12-19 / Projektai

Nacionalinis verslo konsultantų tinklas

Kas yra Verslo konsultantų tinklas (VKT)?

VKT  – LR Ūkio ministerijos inicijuota, visoje Lietuvoje lengvai prieinama skaidri sistema, sukurta, siekiant padėti smulkaus ir vidutino verslo (SVV) subjektams, jauniems verslams, jų lyderiams auginti kompetencijas ir tuo pačiu – verslą.

VKT tikslas – suteikti kokybišką ir personalizuotą paslaugą tiems verslininkams, kuriems to labiausiai reikia – aktualia tema ir reikiamu laiku bei atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais susiduria jaunas verslas. Šiuo projektu siekiama, kad konsultuojami jauni verslininkai galėtų greičiau ir efektyviau išspręsti kylančius sunkumus, padidinti verslo efektyvumą, tvariai plėsti verslą. Neabejojame, kad iš patyrusių ekspertų gavę individualių, teminių patarimų, verslininkai galės išvengti klaidų, greičiau priimti sprendimus, būtinus veikti konkurencinėje aplinkoje.

Kaip veikia VKT?

Šiuo metu VKT nariais yra tapę daugiau nei 330 konsultantų, kurie turi atitinkamą patirtį, įgūdžius ir kompetencijas teikti aukštos kokybės konsultacijas SVV verslo pradžios ir plėtros temomis: rinkodaros, verslo planavimo, buhalterinės apskaitos, įmonės strategijos, investicijų ir finansavimo šaltinių paieškos klausimais ir kt. Aukštos kokybės verslo konsultacijos teikiamos jaunų verslų savininkams ar atstovams patogioje vietoje ir patogiu laiku. Į VKT įtrauktas verslo konsultantas, naudodamas gerąją verslo praktiką, paslaugas teikia išsiaiškinęs konsultacijos gavėjo poreikius ir lūkesčius bei prie jų prisitaikęs.

Kas gali pasinaudoti VKT paslaugomis?

VKT paslaugomis gali naudotis SVV, veikiantys ne ilgiau kaip 1 metus (verslo pradžios konsultacijos), bei SVV, veikiantys nuo 1 iki 5 metų (verslo plėtros konsultacijos). Plačiau apie reikalavimus SVV subjektams, galintiems pasinaudoti VKT paslaugomis, skaitykite priemonės “Verslo konsultantas LT” reikalavimuose.

Konsultancijų norintys pareiškėjai turi kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pateikdami paraišką kartu su priedais. Pasirašę dotacijos sutartį su INVEGA, galėsite kreiptis į dominantį verslo konsultantą ir gauti konsultacijas.

VKT nauda JAUNIEMS VERSLAMS

Siekiama, kad konsultuojami jauni verslininkai galėtų greičiau ir efektyviau išspręsti kilusius sunkumus – tai padidintų jaunų verslų kokybę, didintų efektyvumą, kas leistų tvariai plėtoti verslą. Taip pat, iš patyrusių ekspertų gavę individualių, teminių patarimų jie galėtų išvengti klaidų, greičiau priimti sprendimus, būtinus veikti konkurencinėje aplinkoje.

VKT nauda VISUOMENEI

Efektyviai dirbantis verslas kuria naujas darbo vietas, tai sprendžia ekonomines bei socialines problemas ir gerina gyvenimo kokybę, ypač regionuose. Sėkmingų verslų pavyzdžiai skatina naujų kūrimąsi – taip labiau išnaudojamos galimybės regionuose, telkiamas ir įgalinamas jaunimo potencialas.