Meniu
2017-11-20 / Projektai

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas (INOVEKS)

Pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programos VP2-1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.4-ŪM-05-V Inogeb LT-3 priemonę  „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje“. Projekto paraiškos Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006

Projekto pareiškėjas

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, (MITA).

Projekto partneriai

Viešoji įstaiga Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU);

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetas (KU);

Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (KTU);

Viešoji įstaiga KTU regioninis mokslo parkas (KTU RMP);

Viešoji įstaiga Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU);

Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universitetas (VDU);

Viešoji įstaiga Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP);

Viešoji įstaiga „Technopolis“ (Technopolis);

Viešoji įstaiga Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas (KAITP);

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

Lietuvos energetikos institutas (LEI);

Viešoji įstaiga Šiaurės miestelio technologijų parkas (ŠMTP);

Viešoji įstaiga Vilniaus universitetas (VU);

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla (VU TVM);

Viešoji įstaiga Saulėtekio slėnis (SS);

Viešoji įstaiga Visorių informacinių technologijų parkas (VITP).

Projekto uždaviniai

Sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijose (MSI) kvalifikuotų mentorių, specialistų komandos atrinko geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas, kurių pagrindu idėjų autorių komandos steigė smulkaus ir vidutinio verslo subjektus (SVV subjektus), padėjo išgryninti ir patikrinti verslo idėjas, konsultavo dėl prototipų ir/ar maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padėjo parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus (sugebėti kokybiškai ir sėkmingai pristatyti verslo potencialą investuotojams, turėti įplaukas). Mokslo ir technologijų parkai (MTP), kartu su MSI ir turintys patirtį kaip kurti ir plėtoti naujas įmones, teikė infrastruktūros, partnerių ir investuotojų paieškos, inkubavimo,  gebėjimų ugdymo paslaugas ir konsultacijas verslo steigimo, vystymo, inkubavimo, idėjos generavimo ir vystymo, verslo administravimo, verslo planų, galimybių studijos rengimo ir kt. klausimais. Taip didinant MSI ir MTP bendradarbiavimą, skatinant aktyvesnius technologijų perdavimo procesus, didinant verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose, užmezgant  ilgalaikius ryšius tarp MSI ir MTP.

Projekto tikslas

Didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi mokslo ir studijų institucijose.

Projekto video

VIDEO

VIDEO

VIDEO

Projekto trukmė

24 mėn. (iki 2015-09-30)

Kontaktai

Jolanta Gaidulionė, projektų grupės vadovė

Galvydžio g. 3-202, LT-08236 Vilnius

Tel.: +370 5 274 5407

El. paštas: verslumas@smtp.lt