Meniu
2017-12-19 / Projektai

Darnaus senų ir apleistų sąvartynų naudojimo tinklas SUFALNET

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su partneriais iš 12 Europos Sąjungos valstybių, pasidalyti patirtimi uždarant ir rekultivuojant senus ir apleistus sąvartynus bei sudaryti galimybę kitiems suinteresuotiems asmenims ir institucijoms susipažinti su šia informacija.

Per tris projekto vykdymo metus (2005 – 2007) sukurtas atsakingų organizacijų iš įvairių ES valstybių tinklas, kuris padės surinkti visą turimą informaciją ir patirtį apie senų sąvartynų uždarymą, rekultivavimą bei priežiūrą. Dirbant kartu, bus sudaryta galimybė efektyviai įvertinti bei sumažinti senų sąvartynų neigiamo poveikio aplinkai riziką bei rasti naujas uždarytų sąvartynų panaudojimo galimybes.

Kartu paruošta strategija, kuri padės atsakingoms institucijoms diegti efektyvias darnios regioninės plėtros programas bei instrumentus. Projekto pabaigoje paruoštos ir Europos Sąjungos Komisijai pateiktos rekomendacijos dėl senų sąvartynų uždarymo ir rekultivavimo. Visa projekto medžiaga publikuojama interneto svetainėje www.sufalnet.net. Naujas projektas „Sufalnet 4 EU“ – http://www.sufalnet4.eu/

Daugiau informacijos apie naują projektą „Sufalnet 4 EU“: http://www.sufalnet4.eu/