Meniu
2017-11-29 / Veikla

Pagalba kuriant ir komercinant mokslinių tyrimų rezultatus

  • Ekspertinės MTEP konsultacinės paslaugos verslui planuojant MTEP veiklas ir projektus;
  • Konsultacijos MTEP temomis: įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas, produkto/ paslaugos tobulinimas,  investicijos ir finansavimo šaltiniai ir kt;
  • Technologijų paieška / indentifikavimas / diegimas / vertinimas;
  • Technologijų komercializavimas;
  • Ekspertinė pagalba prototipų  ir inovacijų kūrime;
  • Pagalba rengiant paraiškas  MTEP vietinėms ir tarptautinėms paramoms gauti;
  • Pagalba verslo įmonėms investicijų optimizavimo bei mokesčių lengvatų kuriant ir diegiant inovacijas pasinaudojimo klausimais.