Meniu
2017-11-29 / Veikla

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centras (LS DIH LITHUANIA) siekia tapti pirmaujančiu gyvybės mokslų ir biotechnologijų skaitmeninimo paslaugų centru Lietuvoje.

Centro misija – sujungti informacinių technologijų ir mokslinius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą vykdančių verslo subjektų, o ypatingai – veikiančių gyvybės mokslų ir biotechnologijų pramonės sektoriuje, potencialą.

LS DIH Lithuania veiklą plėtoja Vilniaus miesto inovacijų pramonės parke, ypatingą dėmesį skirdamas biochemijos, biotechnologijų, molekulinės biologijos, genetikos, neurobiologijos, molekulinės medicinos, švariųjų technologijų ir informacinių technologijų srityje veikiančių įmonių klasterizacijai ir bendradarbiavimo stiprinimui. Šie sektoriai atitinka MTEP prioritetus nacionaliniu lygiu ir yra įtraukti į Sumanios specializacijos strategiją, kurios įgyvendinimui skiriama eilė ES struktūrinių fondų priemonių.

Vienas pagrindinių LS DIH LITHUANIA tikslų yra paskatinti sinergiją ir naujų projektų sveikatos ir gyvybės mokslų srityje įgyvendinimą, teikiant integruotas konsultacines paslaugas.

Centro paslaugos teikiamos vieno langelio principu, suteikiama galimybė naudotis kompetencijomis ir infrastruktūra, esančia Šiaurės miestelio technologijų parke ir Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre.

Gyvybės mokslų skaitmeninių inovacijų centro veiklą koordinuoja – Šiaurės miestelio technologijų parkas. LS DIH Lithuania partneriai: Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centras, Vilniaus miesto savivaldybė, Baltijos pažangių technologijų institutas, UAB Sanobiotec, Experimentica Ltd., UAB CasZyme, VšĮ Infekcinių ligų ir patogeninės mikrobiologijos institutas, UAB Droplet Genomics, UAB Diagnolita, UAB Energenas, UAB Bioanalizės sistemos, UAB Ubicalc, UAB Inlita.