Meniu
2020-02-27 / Naujienos

Skelbiamas Mokslo paskirties pastato (laboratorijos) techninio projekto, darbo projekto dalių parengimo ir projekto dalių vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas (atnaujinta)

Vilniaus miesto inovacijų pramonės parko (VMIPP) operatorius VŠĮ Šiaurės miestelio technologijų parkas supaprastinto atviro konkurso būdu ketina įsigyti Mokslo paskirties pastato (laboratorijos), Vismaliukų g. 34, Vilniuje, techninio projekto, darbo projekto dalių parengimo ir projekto dalių vykdymo priežiūros paslaugas.

Numatomas pastatas – VMIPP įsikursiantis mokslo ir verslo inkubatorius (Technologijų vystymo centras), planuojamas pastato plotas – iki 4000 m2, kuriame bus numatomos administracinės patalpos, laboratorijos ir viešosios erdvės. Užsakovas siekia suprojektuoti, pastatyti ir įrengti modernų, šiuolaikišką ir taupantį energiją, ekonomišką, draugišką aplinkai mokslo ir aukštų technologijų pastatą. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pastato technologinei daliai (nes didžiąją dalį pastato projektuojamų patalpų sudarys mokslinės laboratorijos), funkcionalumui, naudojamų medžiagų kokybei, prietaisų bei įrenginių patikimumui ir ilgaamžiškumui, statybos darbų atlikimo kokybei.

Visi pirkimo dokumentai, skelbimas apie pirkimą paskelbti Įstatymo nustatyta tvarka CVP IS, pasiekiamoje adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt

Perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti tik elektroninėmis priemonėmis naudojant CVP IS. Pasiūlymai teikiami popierinėje laikmenoje ir vokuose nebus priimami ir vertinami. Jei tokie būtų pateikti, bus grąžinami neatplėšti tiekėjui (kurjeriui) ar grąžinami registruotu paštu. Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti pirkime priėmimo terminas – 2020 m. kovo 16 d. 10 val.

Perkančiosios organizacijos atstovo, įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais, kontaktai: Monika Valeišaitė, tel. +370 5 274 5409, el. p. monika.valeisaite@smtp.lt.